Cena jedné soupravy iní v prmru 5,45 milion EUR.

Kad vz je uloen na dvou dvounápravovch podvozcích prostednictvím pneumatickch membránovch pruin, primární vypruení a vedení dvojkolí v podvozku zajiují pryokovové elementy.

Neueste Nachrichten